وظایف پرستار سالمند چیست و چه تفاوتی با مراقب سالمند دارد؟
وظایف پرستار سالمند چیست و چه تفاوتی با مراقب سالمند دارد؟
پرستار سالمند

هدف پرستاري سالمند، حفظ و ارتقاء سلامتي و پيشگيري از بيماري و بهبود كيفيت زندگي و فعاليت متناسب با شرایط سالمند مي باشد.
علاوه بر وظايف عمومي که بین مراقب سالمند و پرستار سالمند مشترک می باشد، وظیفه تخصصي پرستار سالمند شامل :
1) بررسي نیازهای عاطفی و وضعيت رواني با تاکید بر حافظه، اضطراب، افسردگی
2) بررسي وضعيت خواب، شرایط جسمانی و توانایی سالمند و تقویت اعتماد به نفس سالمند، حفظ ایمنی سالمند، پيشگيري از عوارض بي حركتي، آموزش به سالمند منطبق بر علايق سالمند، ارزيابي سالمند از نظر استعداد ابتلا به عفونت، راهنمايي در مورد آزمايشات تشخيصي، معاينات منظم پزشكي و گزارش موارد غير طبيعي به پزشك مربوطه، تشويق بر انجام ورزش هاي سبك و منظم، آموزش رژيم غذايي خاص با توجه به شرایط سالمند، آموزش رعايت بهداشت فردي در كليه سيستم هاي بدن، حفظ آراستگي ظاهر سالمند، كنترل دارو درماني و توجه به عوارض دارويي در سالمند، تشويق خانواده به نگهداري سالمند در منزل و ايجاد محيط آرام برای سالمند
3) بررسي وضعيت اقتصادي و اجتماعي سالمند و كمك به سالمند در برقراري ارتباط با منابع اجتماعي و اقتصادي مورد نياز، تشويق سالمند به برقراری روابط اجتماعي با خانواده و دوستان