پرستار کودک
قیمت پرستار کودک در منزل چگونه محاسبه می شود؟
عوامل زیادی در قیمت پرستار کودک در منزل می تواند موثر باشد. قیمت پرستار کودک در منزل با توجه به محل زندگی شما ( مسیر محل زندگی شما تا محل زندگی پرستار و هزینه رفت و آمد پرستار) و شرایطی که شما برای پرستاری از کودک در نظر می گیرید و انتظاراتی که دارید، متفاوت خواهد بود.
سازمان بین المللی پرستاری از کودک ، قیمت پرستار کودک در منزل را ساعتی ۱۹ دلار برآورد کرده است که برای نوزادان این هزینه بیشتر است. اگر شما از پرستار بخواهید در بعضی مواقع بیشتر از زمانی که توافق شده، از کودک شما مراقبت کند، ساعت اضافه کاری آن ها محاسبه می شود.
قیمت پرستار کودک در منزل به شرایط دیگری نیز بستگی دارد:
پرستار کودک قرار است از چند فرزند شما پرستاری کند؟
چه وظایف و مسئولیت های دیگری برای پرستار به جز مراقبت از کودک شما مشخص شده است؟
پرستار چه مدت است که به کار پرستاری مشغول بوده است ؟ (سابقه کار)
چقدر تجربه کار پرستاری از کودک داشته است؟
آیا دارای مدرک و گواهینامه معتبر پرستاری از کودک در منزل می باشد؟
و سوالاتی  از این قبیل می تواند در نرخ قیمت پرستار کودک در منزل موثر باشد.
چون پرستاری از کودک و کلا مشاغل خانگی مانند مراقبت در منزل ، پرستاری در منزل و پرستاری از سالمند نیازمند پرداخت مالیات توسط والدین می باشد، بعضی تلاش می کنند با دادن رشوه به پرستار کودک از دادن مالیات فرار کنند. دقت کنید این کار خلاف قانون است و موجب لغو پروانه کاری پرستار کودک و جریمه های مالیاتی برای والدین می شود. البته اگر از طریق مراکز مراقبت در منزل و پرستاری در منزل اقدام کنید، پرداخت مالیات به عهده مرکز پرستاری می باشد.
پرستاری از کودک یک شغل به حساب می آید و بعضی از والدین هزینه بیمه سلامت پرستار کودک را نیز محاسبه می کنند. در صورت انجام این کار ، قیمت پرستار کودک در منزل (حقوق پرستار) کمتر می شود. در غیر اینصورت شما باید قیمت پرستار کودک در منزل را بالاتر ببرید تا مخارج درمانی و بیمه وی تامین شود. توصیه می شود از بیمه سلامت پرستار کودک استفاده کنید زیرا مقرون به صرفه است.