فیزیوتراپی در منزل
اعزام فیزیوتراپیستفیزیوتراپی در منزل
گاهی امکان جابجایی بیمار به مرکز فیزیوتراپی وجود ندارد مثل بیماران مبتلا به سکته مغزی، بیماریهای مغز و اعصاب و بیماران ارتوپدی که در این شرایط بهترین گزینه استفاده از خدمات فیزیوتراپی در منزل می باشد. همچنین گاهی بیماران به علت کهولت سن یا عوارض بیمارستانی یا جراحی های سنگین، قادر به خروج از منزل و مراجعه به مراکز فیزیوتراپی نیستند که در این شرایط کارشناسان مرکز سیب سبز بهترین فیزیوتراپیست ها را جهت ادامه درمان به منزل شما می فرستند.