ویزیت پزشک در منزل
ویزیت پزشک در منزلویزیت پزشک در منزل
پس از تماس شما با مرکز سیب سبز، کارشناسان مرکز شرح حال مختصری از بیمار میگیرند که با پزشک مسئول فنی مرکز در میان گذاشته می شود و پس از هماهنگی با خانواده با پزشک عمومی یا متخصص طرف قرارداد مرکز ( بسته به نیاز بیمار) تماس می گیرند و پزشک در کوتاه ترین زمان، بیمار را ویزیت می کند. پزشک قبل از اعزام به منزل بیمار با بیمار تماس می گیرد و شرح حال کاملی می گیرد تا در صورت نیاز تجهیزات خاص با خود همراه داشته باشند. بعد از ویزیت، پزشک داروهای لازم را تجویز می کند و اگر سرم یا داروی تزریقی نیاز باشد مرکز با پرستار هماهنگ می کند که سریعتر اعزام شود و اقدامات درمانی تکمیلی انجام شود .