پرستار کودک
پرستار کودک در منزلاعزام پرستار کودک
وظیفه پرستار کودک غذا دادن ، تعویض پوشک ، بازی با کودک و مراقبت بهداشتی از کودک دلبند شما را است. یکی از نکات مهم در انتخاب پرستار کودک، سن کودک است. در سن پائین که کودک نیاز به مراقبت دارد بهتر است پرستار کودک در زمینه مهارتهای نگهداری از کودک تجربه کافی داشته باشد. پرستارانی که مادر هستند و یا تجربه نگهداری از کودک دارند برای نگهداری از کودک گزینه مناسبی هستند، ولی در کودکان بزرگتر توصیه میشود پرستاری انتخاب شود که علاوه بر موارد فوق، توانایی بازی با کودک را داشته باشد. البته اگر پرستار کودک توانایی کارهای آموزشی داشته باشد و یا تجربه و تحصیلات مرتبط داشته باشد ، مناسب تر است. برای برقراری ارتباط بین کودک و پرستار والدین باید کمک کنند؛ پیشنهاد می شود از تعویض پرستار فرزندتان خودداری کنید، تا به دلیل دلبستگی بچه به پرستارش مشکلی ایجاد نشود.
کارشناشان كودك در مرکز سیب سبز با درنظر گرفتن گروه سني و معيارهاي شما براي انتخاب پرستار، نهايت همكاري را با شما خواهند داشت، پرستاران کودک با مشاوره و نظارت كارشناسان ما و انتخاب مستقيم شما پس از مصاحبه حضوري براي شما اعزام میگردند. 
مرکز سیب سبز تا آخرین روز قرارداد در کنار شما حضور داشته و بر کلیه خدمات پرستار نظارت دارد.