مدارک لازم برای استخدام
مدارک لازم برای استخدام پرستار / مراقب :
کپی تمام صفحات شناسنامه 
کپی کارت ملی  
قبض برق منزل    
کپی اخرین مدرک تحصیلی   
سه قطعه عکس   
رضایت نامه پدر یا همسر / گواهی فوت درصورت فوت همسر / طلاق نامه     
تکمیل فرم ضامن یا سفته 10 میلیونی
عدم اعتیاد    
عدم سوء پیشینه  

مدارک برای ضامن :
کپی شناسنامه  
کپی کارت ملی  
فیش حقوقی یا جواز کسب یا سند ملکی ضامن