درباره ما
خدمات پزشکی سیب سبزمرکز خدمات بالینی درمنزل سیب سبز دارای مجوز رسمی وزارت بهداشت به شماره 115855-3 میباشد و در زمینه خدمات پزشکی (شامل ویزیت پزشک عمومی ومتخصص، مشاوره پزشکی، نوار قلب و اکوکاردیوگرافی پرتابل، سونوگرافی و رادیوگرافی پرتابل، صدور گواهی فوت)، خدمات پرستاری (شامل اعزام پرستار و بهیار جهت تزریقات، سونداژ،سرم تراپی، پانسمان ساده ، پانسمان زخمهای مزمن و دیابتی و زخم بستر)، خدمات توانبخشی (شامل اعزام فیزیوتراپیست، کاردرمان، گفتاردرمان)، خدمات مراقبتی ( شامل اعزام مراقب کودک و پرستار سالمند به منازل و بیمارستان جهت پرستاری و نگهداری از سالمند، کودک، بیمارو معلول )، خدمات آزمایشگاهی (گرفتن نمونه خون، ادرار، مدفوع درمنزل و پیگیری جواب آزمایش) فعالیت میکند.